Vervoerskosten voor € 0,39 per km aftrekbaar als specifieke zorgkosten

X brengt in zijn aangifte een bedrag van € 10.528 in aftrek aan specifieke zorgkosten. De inspecteur corrigeert de aangifte op de volgende punten: eigen bijdrage AWBZ, schoenen en aftrek reparatiekosten elektrische fiets. In beroep voert X onder andere aan dat de vervoerskosten niet tegen € 0,19 maar tegen € 0,39 per km aftrekbaar zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de schoenen en de elektrische fiets niet als hulpmiddel zijn aan te merken. Het hof overweegt daarbij dat de schoenen in een reguliere schoenenwinkel zijn aangeschaft en dat ze geen gestoorde lichaamsfunctie overnemen. Hetzelfde geldt voor de elektrische fiets. Dat de zelfredzaamheid en de mobiliteit door het gebruik van de fiets worden bevorderd, acht het hof niet van belang. Omdat de inspecteur akkoord gaat met een aftrek van € 0,39 per km voor de vervoerskosten, verlaagt het hof de aanslag nog wel.