Categorie archief: Nieuws

Alle nieuws berichten berichten

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Lees verder Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Handreiking: bijhouden van een goede rittenregistratie

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

Lees verder Handreiking: bijhouden van een goede rittenregistratie

Toewijzen loonbestanddelen Werkkostenregeling

Een werkgever moet voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of loon voor de eindheffing werkkostenregeling. Als een werkgever dit in 2015 nog niet gedaan heeft, dan kan dat nog tot uiterlijk het moment van loonbetaling over het laatste loontijdvak dat in 2015 valt. Controleer zo snel mogelijk doch uiterlijk voor de laatste loonbetaling of uw klant de keuze heeft gemaakt.

Lees verder Toewijzen loonbestanddelen Werkkostenregeling